Vår historia

Erik Rosenlew köpte Suontaka år 1918 och sedan dess har Suontaka gått i arv i samma släkt i fem generationer. Byggnaderna i rödtegel byggdes på 1920-talet och ladugården var sin tids största och modernaste i Norden.

Mjölkproduktion var gårdens kärnverksamhet fram till 2006 då man slutade med mjölkkor och istället började föda upp mjölkkvigor för organisationen Viking Genetics. År 2017 började man med dikor och det är kärnverksamhet idag.

Idag drivs Suontaka av Ellen Rydbeck som tog över driften efter sin mamma Cecilia Rosenlew i maj 2020.

På ett av gårdens beten på 1960-talet hittades vid samband av en täckdikesgrävning ett välbevarat svärd från 1000-talet. Detta Suontakasvärd finns att beskåda på Nationalmuseet i Helsingfors. Det vackert utsmyckade svärdet är gjort i järn och brons.Kontakta oss:

Suontaantie 97, 13720 Hattula