Skogen

Vi är som så många gårdar i Finland omgiven av vår skog. Det är en bidragande faktor till att vi vill ta väl hand om den så vi och andra i närområdet kan njuta av en frisk och välmående skog. Därför vill vi vårda skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Största delen av skogen är tall och granskog med inslag av björk. 

Vi har mycket vitsvanshjort i vårt område och bedriver vitsvanhjortsjakt med vårt eget jaktsällskap.  

Kontakta oss:

Suontaantie 97, 13720 Hattula