Växtodling

De mesta av vår åkermark är för vallodling som vi gör foder på till våra kor. En del av vallen är också beten så att korna och kalvarna ska kunna gå på ett näringsrikt grönbete hela sommaren ändå fram till hösten. Betessäsongen är den viktigaste fasen för kalvarna tillväxt.

Eftersom inte all åker behövs för foder eller beten så odlar vi även ekologiska grödor; de flesta år brukar vi odla korn, havre, ärter och vete eller råg.

Från och med i år är både marken och djuren officiellt certifierade för ekologisk produktion.

Kontakta oss:

Suontaantie 97, 13720 Hattula